Heeft u een klacht?

Doe uw mond open!

Vindt u dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Meld het ons! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij zullen u dan nog eens uitleggen waarom wij een behandeling op een bepaalde manier deden. U kunt dan gezamenlijk met ons zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u per mail advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) via deze site. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Zij beantwoorden ook algemene vragen over een behandeling.

Levert dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de KNMT. Deze klachtenfunctionaris bemiddelt en zal u helpen bij het formuleren van uw klacht.