Ons team

Ons team is uitermate goed op elkaar ingespeeld onder aanvoering van Margriet Ekhart. Margriet wordt ondersteund door haar onmisbare assistentes Ageeth en Marieke. Ageeth is werkzaam in de praktijk sinds 1992, Marieke sinds 2022.

Margriet Ekhart

BIG: 9913643802

Ageeth Waldus - van Dijk

Marieke Glashouwer