Ons team

Ons team is uitermate goed op elkaar ingespeeld onder aanvoering van Margriet Ekhart. Margriet wordt ondersteund door haar onmisbare assistentes Ageeth en Mariska. Ageeth is werkzaam in de praktijk sinds 1992, Mariska sinds 2023.

Margriet Ekhart 

Tandarts

BIG: 9913643802

Ageeth

Assistente

Mariska

Assistente