Niet nagekomen afspraak 

Al enige tijd wordt er door de media aandacht besteed aan het fenomeen no-show in de mondzorg. Gemiddeld worden maar liefst 3,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygiënisten voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening. ( Declaratiecode C90;" Niet nagekomen afspraak"). Houdt er rekening mee dat deze kosten niet vallen onder de dekking van de (aanvullende)zorgverzekering en deze zelf moet betalen. 

Helaas is dit een probleem waar wij ook mee worden geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat patiënten niet, of veel te laat, op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, in deze verloren tijd kunnen wij geen zorg verlenen. Dit kost de praktijk veel geld.

Verantwoordelijkheid van u als patiënt

Het blijft uw verantwoordelijkheid om een afspraak goed te noteren, deze na te komen of 24 uur van te voren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak een digitale herinnering per e-mail. Op verzoek kan een afsprakenkaartje mee worden gegeven. Het versturen van afspraak herinneringen is een extra service die wij bieden en waar ook geen rechten aan ontleent kunnen worden. Het ontslaat je dus niet van je eigen verantwoordelijkheid.

Kosteloos verplaatsen 24 uur voorafgaand aan de afspraak

Indien je 24 uur vooraf per telefoon contact opneemt, kun je een gemaakte afspraak gegarandeerd kosteloos wijzigen. Wij hebben dan voldoende tijd om de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt te plannen. Is de tijd vooraf korter , dan wordt de geplande behandeling in rekening gebracht.

Afspraak annuleren voor familieleden cq partners ten tijde van de geplande afspraak

Wanneer er een afspraak voor meerdere familieleden cq partners is gemaakt, en tijdens de afspraak wordt gemeld dat personen niet komen, zal dit als een niet nagekomen afspraak worden genoteerd en berekend. Kan iemand niet op de afspraak verschijnen, neem dan zo snel mogelijk contact met de praktijk op. Wanneer wij aanwezig zijn, kan dit telefonisch, anders mag er gerust een mail worden gestuurd.

Landelijke richtlijnen en praktijkregels

Natuurlijk gaan wij er van uit dat je niet opzettelijk niet komt opdagen. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening worden gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de geplande behandeling in rekening brengen. Bij onze praktijk wordt in overleg, per geval beslist,  of er al dan niet een rekening wordt gestuurd. Deze aanpak is ook vastgelegd in onze voorwaarden en staan opgenomen in onze praktijk- en gedragsregels.

Voor een fijne samenwerking.......

Maak je een afspraak voor een controle of een behandeling?

  1. Noteer de afspraak direct in je agenda;
  2. Weet je de datum en/of het tijdstip niet meer? Bel ons dan zo spoedig mogelijk;
  3. Heb je geen herinnering ontvangen? Kijk eerst in de "spam", "ongewenste mailbox" of "reclame" box van uw e-mail;
  4. Bij twijfel, neem altijd contact op. Wij vertellen u liever meermalen dat datum en tijd van de afspraak, dan dat u niet verschijnt;
  5. Zorg dat je 5 minuten voor aanvang aanwezig bent op je afspraak.