… is een implantaat?

Bij u zijn een of meerdere tanden of kiezen verloren gegaan en u zou dit graag opgevuld willen hebben. Niet met een frame of een partiële prothese, maar iets dat vast in de mond zit. Een implantaat met een kroon of implantaten met een brug zijn dan oplossing die vaak wordt toegepast. Een implantaat is een kunstwortel, die ter vervanging van de eigen wortel dient. Een wortel is het deel van de tand of kies die onder het tandvlees ligt, het implantaat zal ook onder het tandvlees liggen.

Ontbreken er al voor langere tijd tanden of kiezen, dan kan de kaak van vorm veranderen. Door deze veranderen kan het zijn dat een ondergebit niet goed blijft zitten. Door het plaatsen en implantaten kan er een klikgebit worden gemaakt. Hier komen we later op terug.

Tijdens het eerste bezoek zal worden bekeken of een implantaat mogelijk is. Wij werken momenteel vaak samen met Omnimed in Grou. Zij passen immediaat implanteren toe –> tand/kies eruit, implantaat erin. Dit is niet voor iedereen mogelijk, per persoon zal worden bekeken of het mogelijk is. Mocht dit mogelijk zijn, dan zijn de grote voordelen dat er maar een keer een behandeling hoeft te worden ondergaan en de kaak niet zijn hoogte en breedte verliest. Op het implantaat wordt een afdekdopje geplaatst, het healing abutment. Deze blijft zitten, tot er verder mag worden gegaan met de behandeling. Afhankelijk van de plaats waar het implantaat is geplaatst, moet er een paar maanden worden gewacht. Bij de laatste controle wordt gekeken of het implantaat goed is vastgegroeid. Blijkt dit het geval, dan mogen wij starten met het maken van een kroon of brug.

Voor het maken van een kroon of brug zijn wij vier verschillende scans nodig, een van bovenkaak, een van de onderkaak, een wanneer u uw kiezen op elkaar heeft gezet en een met een staafje in het implantaat. Dit staafje laat zien hoe het implantaat in de kaak zit. Deze gegevens, samen met de kleur die de kroon of brug zou moeten krijgen, worden naar het laboratorium verstuurd. Zij zorgen dat de kroon of brug wordt vervaardigd en leveren deze weer bij ons af. De kroon of brug kan dan worden geplaatst. Eerst kijken wij of de kroon of brug goed op zijn plaats komt en of wij tevreden zijn over vorm en kleur. Ter controle zal er een röntgenfoto worden gemaakt. Zijn wij tevreden dan kijken wij samen wat uw mening over de kroon of brug is. Bent u tevreden? De kroon of brug wordt dan definitief vastgezet. Dit gebeurd door middel van schroefjes in de kroon. Deze worden vastgedraaid in het implantaat. Het gaatje in de kroon wordt opgevuld, daar merkt u niets meer van.

Soms is het nodig om een tijdelijke voorziening te maken.

De linker foto betreft een tijdelijke voorziening. Deze is gelijk na het plaatsen van de implantaten verschroefd, zodat de patiënt niet zonder voortanden de deur uit ging.