… is een volledige prothese?

Een volledige prothese, ook wel kunstgebit genoemd, dient ter vervanging van alle tanden en kiezen. Tanden en kiezen kunnen verloren zijn gegaan doordat ze dusdanig afgebroken waren en niet meer te repareren, continue pijn veroorzaken, er was sprake van enorm botverlies of er zou een wortelkanaalbehandeling moeten worden gedaan en dat was niet mogelijk of zag u niet zitten. Zijn er veel tanden en kiezen verloren gegaan, dan zien we vaak dat het eten veel minder goed gaat. Het eten wordt niet goed meer gekauwd en wordt als grote brokken naar binnen gewerkt. Dan kan het tijd zijn om een volledige prothese te laten vervaardigen. Mochten er nog tanden en kiezen aanwezig zijn, dan worden deze vaak pas verwijderd op het moment dat de prothese klaar is. De prothese wordt gelijk na het verwijderen van de tanden en kiezen geplaatst en zal dan dienen als een drukverband. Dit helpt om de bloeding te stelpen. Haal alstublieft de prothese niet te vaak uit. Wij begrijpen dat het inhouden pijnlijk kan zijn, maar wanneer de prothese net te lang eruit is, zal het tandvlees gaan opzetten. De prothese kan dan pas weer ingezet worden wanneer de zwelling is verdwenen.

Hoe een prothese wordt gemaakt? Afhankelijk of dit het eerste kunstgebit is, of een volgende, zal er altijd een eerste afdruk worden gemaakt. Deze afdruk wordt uitgegoten en op dit model wordt een individuele lepel gemaakt. Deze lepel is passend bij uw mond. Zijn er nog veel tanden en kiezen aanwezig, dan heeft het laboratorium eerst voldoende informatie om een kunstgebit te maken. Wij noemen het wel altijd een gokgebit. Het laboratorium zal de aanwezige tanden en kiezen op het model weg slijpen en daar het kunstgebit op maken. Wij weten nooit hoe de situatie is na het verwijderen van de tanden en kiezen. Na 3 tot 4 maanden kan er een laagje in het gebit worden aangebracht (rebasen) waardoor het gebit beter zal zitten. Tot die tijd kan het gebit erg los tot slecht passend zijn. Over het algemeen zal er na een jaar een nieuw gebit moeten worden vervaardigd om alles goed passend te krijgen.

Wordt er een nieuwe prothese gemaakt, dan zijn de eerste stappen gelijk. Een volgende stap is dat moet worden gekeken hoe hoog het kunstgebit moet worden. Dit wordt vastgelegd door middel van waswallen. Aan de hand van deze registratie zal er een pasprothese worden gemaakt. De tanden en kiezen zijn dan in was gezet. Zo kan worden gekeken of de prothese voor u gaat passen en of de tanden en kiezen goed op elkaar komen, zonder dat dit storend is en of de gekozen kleur van de tanden en kiezen goed is. In deze fasen kan er nog van alles worden aangepast. Is alles goed bevonden, dan kan het laboratorium de prothese gaan vervaardigen. Een week later is deze klaar om te plaatsen.

En (nieuwe) prothese kan vooral in het begin drukplekken veroorzaken. Blijf hier niet mee rondlopen. Trek zo snel mogelijk aan de bel om de drukplekken zo klein mogelijk te houden. Zonder hulp zullen deze niet verdwijnen. In de eerste drie maanden na plaatsen zijn hier ook geen kosten aan verbonden. Dit wordt altijd erbij vermeld, maar helaas neemt niet iedereen dit aan.