… wordt er gecontroleerd tijdens een periodieke controle?

Tijdens een periodieke controle wordt er eerst gevraagd of u zelf nog op- of aanmerkingen over uw gebit heeft. Al lijken dingen nog zo onbelangrijk, wanneer het u is opgevallen, benoem het zeker. Is er iets veranderd in uw gezondheid, bent u medicatie gaan gebruik of deze is gewijzigd? Deze wijzigingen worden genoteerd in uw behandelkaart.

Tijdens de controle wordt er naar meer gekeken dan alleen naar de tanden en kiezen. Er wordt namelijk niet alleen je tanden en kiezen gekeken, maar ook of er afwijkingen zijn aan bijvoorbeeld tong, lippen of (wang)slijmvliezen. Daarom is het belangrijk om ook met een volledige prothese (kunstgebit) regelmatig  voor controle te komen.

Er wordt gecontroleerd of er geen gaatjes (caviteiten) aanwezig zijn. Zijn er beginnende gaatjes, dan worden deze als aandachtspunten genoteerd en met u besproken. Wanneer er vullingen (restauraties), kronen of bruggen aanwezig zijn, zal worden gecontroleerd of deze nog mooi aansluiten en er geen gaatjes aan de randen ontstaan.

Afhankelijk van de leeftijd en of iemand al bij de mondhygiëniste loopt, zal er naar het tandvlees (gingiva) worden gekeken. Er wordt gekeken of er veel tandsteen aanwezig is en gemeten hoeveel ruimte er tussen het tandvlees en het bot zit. Worden deze ruimtes te groot, dan kunnen gerichte adviezen helpen om erger te voorkomen. Zijn deze ruimtes te groot, of werken de adviezen niet voldoende, dan kan het noodzakelijk zijn dat een mondhygiëniste u gaat helpen. Natuurlijk staat het iedereen vrij om te allen tijde een mondhygiëniste te bezoeken, maar daar komen we later op terug. Bloedt het tandvlees makkelijk? Dan is er iets wat het tandvlees irriteert. Is dit een vulling die niet goed meer is, zit er een gaatje, is het tandvlees beschadigd door net iets te hard poetsen omdat u weer naar dat tandarts moest, of wordt er niet goed genoeg schoongemaakt tussen de tanden en kiezen? Hier kan immers geen tandenborstel komen en zal door middel van interdentale reiniging (tandstoker, ragertje of flossdraad) schoon moeten worden gehouden, in ieder geval een keer daags.

Afhankelijk van hoe gevoelig het gebit voor gaatjes is, zal op een regelmatige basis overzichtsfoto’s worden gemaakt. Heeft u vaak gaatjes, dan kan dit jaarlijks zijn. Is dit niet het geval, dan zal het interval ruimer worden gekozen.

Na de controle zullen de bevindingen met u worden besproken en eventuele vervolgafspraken worden ingepland.

Vindt u het allemaal erg spannend of eng? Geen probleem, meldt het gerust! Dan kan er rekening mee worden gehouden tijdens het behandelen of de controle.