Hoe werkt de spoeddienst?

Gepubliceerd op 19 maart 2019 om 16:07

Het kan iedereen gebeuren, kiespijn/tandpijn krijgen, een ongeluk waarbij de voortanden afgebroken, verplaatst of uit de mond gekomen zijn, of een extractiewond die blijft bloeden. Dit gebeurt nou net na sluitingstijd of in het weekend. In dat geval mag altijd de dienstdoende tandarts gebeld worden. Wel moet geprobeerd worden om op reguliere tijden te bellen (tussen  8:00 en 18:00 uur). Belt u buiten de reguliere tijden, kunt u doorverwezen worden naar uw eigen  tandarts, of de dienstdoende tandarts van de volgende dag.

De dienstdoende tandarts.

Bij ons in de kring wisselt de dienst iedere 24 uur. De kring bestaat uit tandartsen uit Wolvega, Steenwijk, Tuk, Noordwolde en Oldemarkt. In principe kunt u alleen terecht bij deze tandartsen, wanneer uw tandarts bij deze kring is aangesloten. Heeft u een tandarts in bijvoorbeeld Heerenveen of Meppel, dan zult u zich tot die kring moeten wenden.

Hoe werkt de spoeddienst.

Neem zo snel mogelijk contact op met de dienstdoende tandarts. Wacht geen dagen af. Zeker met pijn, deze gaat veelal niet meer van zelf over. Wanneer de wang dik wordt, is het zeer onverstandig om nog dagen door te blijven lopen.

U belt dus zo snel mogelijk met de dienstdoende tandarts. Zij geven aan of en wanneer u kunt komen. De afspraak geldt dan ook voor die betreffende dag. Het is voor ons niet mogelijk om alvast een afspraak bij een collega, die een dag later dienst, heeft te maken. Wij beheren onze eigen agenda en hebben geen inzicht in de agenda van een collega.

Wanneer u terecht kunt bij de dienstdoende tandarts, zal er rekening moeten worden gehouden met contante betaling. Helaas zijn er te veel cliënten geweest tijdens diensten in de kring, die nog moeten betalen. Er is niet altijd vooraf precies te zeggen hoeveel een behandeling gaat kosten. Soms is er enige indicatie te geven, maar vaak moet er eerst gekeken worden wat er kan worden gedaan. De rekening van de behandeling krijgt u mee. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Het deel waarop u recht heeft, krijgt u dan retour van uw zorgverzekeraar. Voor het weekend, feestdagen en de avond gelden toeslagen. Deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Er wordt namelijk nogal eens gesuggereerd dat wij maar wat doen. 

Wat moet ik doen wanneer ik in de spoeddienst ben geweest?

De dienstdoende tandarts geeft u het verslag van de spoeddienst mee, of zal deze per mail naar uw tandarts sturen. Deze weet dan waarom u zich gemeld heeft en wat er is gedaan tijdens de dienst. Afhankelijk van de behandeling, zal u wel of niet het advies krijgen om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw eigen tandarts voor het maken van een vervolgafspraak. Doe dit ook alstublieft, om verdere problemen te voorkomen.

De spoeddienst is er alleen voor noodbehandelingen. Losgekomen kronen van kiezen, uitgevallen vullingen, het vervangen van vullingen, nieuwe kronen maken vallen niet onder spoedgevallen. Bij twijfel kunt u altijd bellen om te overleggen. Doe dit bij voorkeur onder kantooruren.