Tandartstarieven 2020

Gepubliceerd op 7 januari 2020 om 21:03

De Nederlandse Zorgautoriteit is de toezichthouder voor de zorgmarkt in Nederland. Jaarlijks stellen zij de tarieven voor de tandheelkunde vast. Dit zijn de tarieven die wij in de tandheelkunde gebruiken. Deze tarieven kunt u vinden via deze link

Voor sommige behandelingen geldt een meerprijs, te denken valt aan bijvoorbeeld, kronen, bruggen, frames. Deze tarieven staan niet in dit overzicht vermeld. Wanneer er een behandelplan wordt opgesteld, zal er ook een begroting worden opgesteld. Op deze begroting kunt u dan de techniekkosten vinden.

Anders dan vaak wordt gesuggereerd, worden de techniekkosten één op één aan de laboratoria betaald. Hiermee bedoel ik, dat het bedrag dat bij u op de nota komt te staan, ook het bedrag is dat ik moet afdragen aan het laboratorium.