Spoeddienst

Spoed tijdens onze aanwezigheid

Voor spoedgevallen en pijnklachten tijdens onze reguliere werktijden, kunt u ons telefonisch bereiken op het telefoonnummer 0561 - 613448. Wij verzoeken u dit zo vroeg mogelijk op de dag te doen, zodat wij een afspraak voor u kunnen inplannen.

 

Spoed tijdens onze afwezigheid

Buiten onze openingstijden (avond/weekend/feestdagen) kunt u in geval van een acuut probleem een beroep doen op de spoeddienst. Hiervoor belt u het algemene nummer 0900 - 112 3 112. Via dit telefoonnummer wordt u automatisch in verbinding gesteld met de dienstdoende tandarts in de regio.  De dienst wisselt iedere 24 uur. Hierdoor kunt u dus geen afspraak voor een volgende dag maken. Wij doen geen uitspraken welke tandarts wanneer dienst heeft.

Acute problemen

De spoeddienst is bedoeld voor acute problemen zoals pijn die niet te onderdrukken is met pijnstillers, ongevallen en nabloedingen.  Een losse of afgebroken kies, problemen met een (nood)kroon of een vulling die eruit is gevallen, is geen spoedwerk. Hiervoor kunt u contact met ons of uw eigen tandarts opnemen zodra de praktijk weer open is.

  • Nabloedingen: U kunt de bloeding stelpen met een (opgevouwen) steriel gaasje. Niet spoelen en drink geen warme dranken als u last heeft van nabloedingen. Indien de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de spoeddienst.   
  • Tand eruit: U heeft een tand verloren? Probeer deze terug te vinden. Pak de tand op bij de kroon van de tand en raak de wortels niet aan. Maak de tand niet schoon en spoel deze niet af. Het beste is om de tand terug te plaatsen in de kaak. Lukt dit niet? Bewaar de tand bij voorkeur in uw eigen speeksel of in melk. Bel de spoeddienst onmiddellijk.
  • Tandletsel: Bent u of uw kind op de voortanden gevallen, heeft u er een klap of trap tegenaan gehad, neem dan contact op met de spoeddienst voor overleg. Zeker wanneer stukken zijn afgebroken of de tanden zijn verplaatst.

 

Betaling

Voor uw bezoek aan de spoeddienst dient u contant of per pin te betalen. U krijgt de nota mee, zodat u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het deel dat vergoed wordt, krijgt u dan op uw rekening gestort. Tevens is er een toeslag voor behandelingen buiten de reguliere openingstijden. Houd hier rekening mee wanneer u de dienstdoende tandarts bezoekt voor een spoedafspraak.

 

Lees hier alles nog een goed na, wanneer u twijfelt of u of uw familielid een spoedgeval is.

NB. Bij onze regio zijn tandartsen uit Wolvega, Nijeholtwolde, Noordwolde, Steenwijk, Tuk en Oldemarkt aangesloten.